Het IVKO is een Cultuurprofielschool.
Het leren door kunst, van kunst en met kunst, is de kracht van onze school.
Je talenten ontdekken en die talenten de ruimte geven,
je gevoelens leren verbeelden en verwoorden en groeien als mens (niet alleen in cognitieve zin) maken onze school heel bijzonder.

Lesmiddag groep 8 »

Aanmelden voor de lesmiddag kan vanaf begin januari. Klik hier voor meer informatie.