Aanmelden & Intake

Groep 8

Open dagen en intake middagen 2018

 • vrijdag 19 januari 2018: open avond 19:00-21:30
 • zaterdag 20 januari 2018: open dag 11:00-15:00

Intakemiddagen (alleen na aanmelding via de website vanaf januari 2018)

 • woensdagmiddagen 7, 14  en 21 februarivan 13:30-16:30

Aanmelden IVKO, kunstvakschool

Het IVKO is een kunstvakschool en staat in de Amsterdamse Kernprocedure ook als zodanig vermeld. De drie vakscholen in Amsterdam wijken in de aanmeld- en intakeprocedure af van de reguliere VO-scholen.

Leerlingen die zich bij onze school passen, zijn geïnteresseerd in meerdere kunstvakken en tonen dit aan tijdens één van onze intakemiddagen. Het kan zijn dat leerlingen die zich bij ons aanmelden op basis van de intake niet plaatsbaar zijn. Om deze leerlingen de gelegenheid te geven zich op een andere school aan te melden, loopt onze school voor op het tijdpad van de Amsterdamse kernprocedure die voor de andere reguliere VO-scholen geldt.

 

Aanmelden leerling eerste leerjaar

 • Wil je op onze school komen, dan is deelname aan een intakemiddag verplicht.
 • Voor de intake middag is het noodzakelijk om je op te geven.
 • Dit kan via de website vanaf januari 2018.
 • Tijdens de intakemiddag toon je aan dat je interesse hebt in meerdere kunstvakken door middel van een motivatiegesprek, het deelnemen aan open lessen, het laten zien van je portfolio en een door jou gemaakte thuisopdracht. 
 • Het voorlichtingsboekje "intakemiddag" kun je hier binnenkort downloaden. Daarin staat precies uitgelegd wat de thuisopdracht inhoudt en wat een portfolio is.

De resultaten van deze intake in combinatie met het schooladvies, bepalen of je plaatsbaar bent.

 • Voor 5 maart 2018 krijg je van ons te horen of je toelaatbaar bent
 • Van 5 maart t/m 16 maart inleveren ondertekende voorkeurslijst bij de school van je 1e keuze 
 • Let op: alleen als je mee hebt gedaan met een intakemiddag en op toelaatbaar bent gezet, verschijnt het IVKO op je voorkeurslijst)
 •  De aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen indien de leerling heeft deelgenomen aan de (verplichte) intakemiddag en alle benodigde documenten zijn ingeleverd.

   


Welke documenten hebben wij nodig om je aan te kunnen melden in het matchingsysteem:

 • voorkeurslijst ondertekend door de basisschool
 • officieel document met het advies van de basisschool
 • IVKO Inschrijfformulier
 • kopie van het legitimatiebewijs van de leerling
 • kopie van de paspoorten van beide ouders/verzorgers
 • Indicaties of verklaringen specifieke ondersteuningsbehoefte (indien er geen getekende deskundigenverklaring of indicatie aanwezig is kan de school geen faciliteiten bieden)

Leerlingen van buiten Amsterdam

Voor leerlingen buiten Amsterdam vragen wij de volgende documenten:

 • officieel document met het advies van de basisschool
 • IVKO inschrijfformulier
 • het onderwijskundig rapport
 • recente toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem en testen
 • een kopie van het laatste schoolrapport
 • voorkeurslijst verzorgen wij voor leerlingen buiten Amsterdam
 • Indicaties of verklaringen specifieke ondersteuningsbehoefte (indien er geen getekende deskundigenverklaring of indicatie aanwezig is kan de school geen faciliteiten bieden)

Voor leerlingen buiten Amsterdam verwachten wij een overdrachtsdossier van de basisschool (bij de Amsterdamse basisscholen gaat dit automatisch). Ouders/verzorgers zijn hier verantwoordelijk voor.

De aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen indien de leerling heeft deelgenomen aan de (verplichte) intakemiddag en alle benodigde documenten zijn ingeleverd. !

Geschiktheid

Wanneer ben je geschikt voor IVKO:

 • jehebt een basisschooladvies voor mavo, mavo/havo, havo of havo/vwo,
 • je hebt interesse en ambitie in meerdere kunstvakken en bent bereid om je hier verder in te ontwikkelen.
 • Je hebt dit aangetoond tijdens een van de intakemiddagen en het IVKO heeft je op 'toelaatbaar' gezet.
 • je bent ook gemotiveerd voor de cognitieve vakken en je realiseert je dat je hier minder tijd aan kunt besteden, terwijl je toch hetzelfde mavo of havo-examen zult doen als leerlingen op 'reguliere' scholen. Dit vergt dus extra inzet!
 • je kunt werken in het Montessori-onderwijssysteem; Het Montessori-onderwijs gaat er vanuit dat je zelfstandig kunt werken, je eigen werk kan plannen en organiseren, dat je goed op jezelf en de ander kunt reflecteren en goed kan samenwerken,
 • je kunt geconcentreerd werken in grote domeinen (leerpleinen).

Kernprocedure:

 • Het IVKO is een (kunst)vakschool. Deelname aan intakemiddag is verplicht.
 • De vakscholen wijken in de aanmeld- en intakeprocedure af (lopen voor) van de andere reguliere VO-scholen in Amsterdam.
 • Als de intake positief is, het advies juist is, de leerling geschikt is: zal de leerling op toelaatbaar/plaatsbaar worden gezet in MEPS.
 • Het kan zijn dat leerlingen die zich bij ons aanmelden op basis van de intake niet plaatsbaar zijn. Om deze leerlingen de gelegenheid te geven, in de 1e ronde, zich op een andere school aan te melden, loopt onze school voor op het tijdpad van de Amsterdamse kernprocedure die voor de andere reguliere VO-scholen geldt.
 • Wij houden ons aan de Amsterdamse Kernprocedure.
 • Bij gelijke geschiktheid hebben de volgende leerlingen voorrang bij plaatsing: leerlingen van een Montessori-, Jenaplan of Kunstmagneetschool

 

Zij-instromers (vmbo-t, havo)

Aanmelden voor zij-instroom middels de benodigde onderstaande documenten kan vanaf januari 2018
* Aanvragen voor schooljaar 2018-2019 nemen wij vanaf april 2018 in behandeling
* Zij-instromen in 4e klas vmbo-t en 5e klas havo ofwel examenklas is niet mogelijk

Wat hebben wij nodig om jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen?
1.    Aanvraagformulier inschrijving!
2.    Motivatiebrief: vergeet niet te vermelden welke kunstvakken je zou willen volgen en welke ervaring je daarmee hebt.
3.    Kunstportfolio
4.    Schoolwisselformulier: je mentor of teamleider van je huidige school moet deze invullen.

Vriendelijk verzoek om je aanvraag voor 1 april 2018 aan ons COMPLEET te doen toekomen!

Deze kun je sturen per post of mail ivko@msa.nl o.v.v. "Aanvraag schoolwissel voor klas/niveau".

April: neemt de aannamecommisie de complete dossiers door
Half mei: voorlopige prognose leerlingen aantallen 2018-2019
Tweede helft mei: schriftelijk afwijzen of uitnodigen voor aannamegesprek 
Eind mei/begin juni: aannamegesprekken