Aanmelden & Intake

Informatie over aanmelding groep 8 leerlingen op kunstvakschool IVKO

Open dagen en intake middagen 2018

 • vrijdag 19 januari 2018: open avond 19:00-21:30
 • zaterdag 20 januari 2018: open dag 11:00-15:00

Intakemiddagen (alleen na aanmelding via het aanmeldformulier onderaan deze pagina)

 • woensdagmiddagen 7, 14 en 21 februari van 13:00-16:30 en 20 februari van 14.30-18.00
  (let op:aanvangstijd is gewijzigd van 13.30u naar 13u!
  Bij de intake moet de leerling het basisschooladvies meenemen ivm het unieke ELK-leerlingnummer dat nodig is om het resultaat van de intake te kunnen verwerken in het administratieve systeem van de gemeente Amsterdam)

IVKO: motivatie als voorwaarde

Het IVKO is een bijzondere kunstvak- en montessorischool. Onze school is uniek in Nederland: er is geen andere school die zo’n divers aanbod in kunstonderwijs heeft. Tegelijkertijd haal je bij ons een regulier mavo (vmbo-t) of havo-diploma. Het IVKO is deelnemer aan de DAMU-regeling. Dat betekent dat wij leerlingen die deelnemen aan een hbo-vooropleiding voor dans of muziek speciale faciliteiten kunnen toekennen die hen in staat stellen school en vooropleiding goed te combineren (binnen de zogeheten DAMU-regeling).

 

Ons uitgebreide kunstaanbod houdt ook in dat wij het reguliere programma in beduidend minder tijd aanbieden, terwijl leerlingen wel hetzelfde eindexamen doen. Bij het IVKO passen dus leerlingen met een goede werkhouding, en een sterke motivatie om in de cognitieve vakken (wiskunde, talen en zaakvakken) in minder tijd tot hetzelfde resultaat te komen als op reguliere mavo- en havoscholen.

 

Vakschool: een afwijkende procedure

Het IVKO is een vakschool en staat in de Amsterdamse Kernprocedure ook als zodanig vermeld. De vakscholen wijken in de aanmeld- en intakeprocedure af van de reguliere VO-scholen in Amsterdam. Als vakschool organiseren we, naast de reguliere open dagen, extra intakemiddagen. Deelname aan zo’n intakemiddag is een verplicht onderdeel op weg naar plaatsing op onze school, zoals dat ook voor de andere vakscholen geldt. Op zo’n middag willen we graag zien waarom een leerling voor kunstonderwijs kiest en wat de leerling op creatief en kunstzinnig gebied in zijn of haar mars heeft. Leerlingen die een brede interesse in kunst en creativiteit hebben plus een onderzoekende houding, passen bij onze school. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan alleen via het formulier dat u onderaan deze pagina vindt.

Let op: de vakscholen (IVKO, het Media Collega en het Hubertus College) staan niet standaard op de voorkeurslijsten. De school verschijnt pas op de voorkeurslijst van de leerling als de vakschool heeft aangegeven dat deze leerling toelaatbaar is op de school. Is de voorkeurslijst al uitgedeeld vóór de positieve intake, dan staat de vakschool (i.c. het IVKO), nog niet op de lijst. De basisschool kan dan opnieuw een voorkeurslijst printen, waarop nu het IVKO wel staat, en aan de leerling overhandigen. De intakedata zijn gepland in de weken voorafgaand aan de periode van inleveren van de voorkeurslijst. Leerlingen die niet plaatsbaar zijn bij het IVKO, hebben dus de gelegenheid zich op een andere school van eerste voorkeur aan te melden.

Alles op een rijtje:

 • Het IVKO is een (kunst)vakschool. Deelname aan een intakemiddag is verplicht. Aanmelden voor de intakemiddagen kan via de website.
 • Intakemiddagen vinden plaats op 7, 14 en 21 februari 2018.
 • Als de intake, waarin de motivatie voor kunstonderwijs wordt onderzocht, positief is én de leerling een vmbo-t of vmbo-t/havo of havo of havo/vwo-advies heeft, dan zal de leerling op plaatsbaar worden gezet
 • Tussen 23 februari en uiterlijk 5 maart 2018 krijgt de leerling van ons te horen of hij/zij plaatsbaar is
 • Het IVKO verschijnt pas op de voorkeurslijst, als de leerling door het IVKO op plaatsbaar is gezet (=positieve intake).
 • Tussen 5 tot en met 16 maart 2018 kunnen leerlingen met hun ouders de ondertekende voorkeurslijst inleveren op het IVKO. Dit kan iedere dag tussen 8 uur en 15.30 uur.
 • Wanneer een leerling plaatsbaar is na de intake, geldt nadrukkelijk geen plaatsgarantie omdat de matching nog moet plaatsvinden.
 • Matching vindt plaats volgens de data van de kernprocedure. Uiterlijk 5 april ontvangen leerlingen bericht van plaatsing.
 • Bij gelijke geschiktheid hebben leerlingen van een Montessori-, Jenaplan of Kunstmagneetschool voorrang bij plaatsing.
 • We streven naar een gelijke verdeling over mavo en havo.
 • Indien er na de eerste matchingsronde nog beschikbare plaatsen zijn, zal er op 9 april een intake worden georganiseerd voor potentiële leerlingen die niet eerder aan een intakemiddag deelnamen.
 • Op 9, 11 en 13 april onderzoekt het IVKO de ondersteuningsbehoefte van iedere geplaatste leerling. Leerlingen ontvangen een uitnodiging voor één of twee van bovengenoemde data. Deelname is verplicht. Mocht de ondersteuningsbehoefte van een leerling groter zijn dan waar het IVKO in kan voorzien (zie het schoolondersteuningsprofiel) dan zal het IVKO een plaats aanbieden op een school met een passend ondersteuningsaanbod.

Voorkeur intake IVKO groep 8 leerlingen:

 • 7 februari: VOL
 • 14 februari: VOL
 • 20 februari
 • 21 februari: VOL

Let op: het is mogelijk dat we de leerling niet kunnen plaatsen op de voorkeursdag ivm de grote belangstelling. Op dit moment (21 januari) hebben wij alleen nog plaatsen beschikbaar voor de intake op 7 februari. Op het moment dat ook 7 februari vol is, zullen wij zorgen voor een extra intakemoment of verhogen wij de capaciteit van de laatste intake. Dat laten wij weten middels een nieuwsbericht op deze site. Leerlingen kunnen zich inschrijven tot en met 1 februari en ontvangen dan een uitnodigingsbrief.

Aanmelden

Als een leerling positieve intake heeft gedaan, mag je IVKO op je voorkeurslijst zetten en kan de leerling zich aanmelden. Je kans om op het IVKO te komen is het grootst als je het IVKO op plaats 1 zet.

Wat neemt de leerling mee

 • Aanmeldingsformulier VO van de basisschool
 • Voorkeurslijst ondertekend door de basisschool

 • Pasfoto

 • Kopie van het legitimatiebewijs van de leerling.

 • Kopie van de paspoorten van beide ouders/verzorgers

 • Volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (binnenkort hier te downloaden)

 • Indicaties of verklaringen specifieke ondersteuningsbehoefte (indien er geen getekende deskundigenverklaring of indicatie aanwezig is, kan de school geen faciliteiten bieden)

 

Leerlingen van buiten Amsterdam

Voor leerlingen buiten Amsterdam vragen wij, naast bovengenoemde documenten, een overdrachtsdossier van de basisschool (bij de Amsterdamse basisscholen gaat dit automatisch).

Ouders/verzorgers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat wij dit overdrachtsdossier krijgen. Zonder dit dossier kunnen wij helaas geen leerlingen plaatsen.

In dit dossier zijn opgenomen:

 • Het onderwijskundig rapport

 • Recente toets gegevens van het leerlingvolgsysteem en testen

 • Een kopie van het laatste schoolrapport

Zij-instroom

Leerlingen die van school willen veranderen noemen we schoolwisselaars of zij-instromers. Leerlingen moeten een goede reden hebben om van school te wisselen.

Het IVKO neemt alleen leerlingen aan die voldoen aan de eerdergenoemde criteria.

Aanname van zij-instromers geschiedt op basis plaats en geschiktheid.

 

Formele aannamecriteria

 • Juiste niveau

 • Je hebt een overgangsrapport

 • Je bent niet vaker dan een keer blijven zitten

Voor instroom van mavo 4 naar havo 4 geldt:

 • Je hebt je mavodiploma in 4 jaar gehaald

 • Je gemiddelde eindexamencijfer is minimaal een 6,8 en een 6,5 voor alle andere vakken in het examenpakket.

 • Je cijfers zijn minimaal 5 keer een 7 en 2 maal een 6. En je hebt een extra vak afgerond.

Er is geen zijinstroom mogelijk in mavo 4 of havo 5.

 

Procedure voor zij-instromers

Zij-instromers leveren bij de administratie een dossier (zie de uitleg onder instroom van buiten Amsterdam) aan. Zij worden uitgenodigd voor een aannamegesprek, indien:

 • Het dossier compleet is
 • Aan de formele aannamecriteria wordt voldaan
 • Er beschikbare ruimte is in de betreffende jaarlaag

 

Indien niet aan deze criteria voldaan is ontvangt de leerling een afwijzing.