Examens

PTA, absentie en examenresultaten afgelopen jaren

PTA MAVO 2016-2018
PTA MAVO 2017-2019

PTA HAVO 2016-2018
PTA HAVO 2017-2019


Brief absent tijdens SE

 

(in te vullen door ouder/verzorger en vervolgens ondertekend versturen aan de voorzitter van de examencommissie)

Examenresultaten afgelopen jaren

Op de IVKO besteden we in de onder- en bovenbouw veel tijd aan de kunstvakken.  De ambitie voor de niet-kunstvakken waar kinderen examen in doen is om resultaten te halen die op of boven het landelijk gemiddelde liggen. Met uitzondering van het schooljaar 2011-2012 zijn we daarin geslaagd. In de onderstaande grafiek staan de slagingspercentages van de afgelopen negen jaar.

Voor meer gedetailleerdere informatie, zie scholenopdekaart.nl