COVID-19

Oktober 2020

klik op de afbeelding om te vergroten

Het IVKO houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM, GGD Amsterdam en volgt het protocol van de VO-Raad.

Protocol VO-raad

Hier is ook een richtlijn ten aanzien van ventilatie te vinden, een veelbesproken onderwerp. Onderstaand vinden jullie hierover een aparte paragraaf. Voor vragen over het covid 19-beleid van de MSA kunnen jullie contact opnemen met onze corona-coordinator Karin van de Lagemaat (k.lagemaat@msa.nl of 06-53106438)
 

1. Hygiëne, veiligheid en ventilatie

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:

 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • We zitten niet aan ons gezicht.

Bezoek aan de school

Wanneer iemand anders dan een leerling of medewerker de school in wil, wordt triage toegepast en worden de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

In de leslokalen

 • In elk lokaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende handgel aanwezig, om handen te wassen en de tafels schoon te maken.
 • Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met water en zeep, of desinfecterende handgel.
 • Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen werkplek af met water en zeep/allesreiniger en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoongemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en lesmaterialen.
 • In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.

Op de gang

 • Op de gangen lopen de leerlingen en medewerkers rechts net als in het verkeer.
 • De gangen zijn geen verblijfsruimte en worden alleen als verkeersruimte gebruikt.

Mondkapjes

Met ingang van maandag 2 november geldt er op het IVKO een mondkapjesplicht in de loopruimtes, zoals de gangen en traphuizen. Dit besluit is genomen door de bestuurder van de MSA-scholen.

Ventilatie

Het IVKO voldoet aan het bouwbesluit. Alle ruimtes worden mechanisch geventileerd. Dit betekent dat in alle ruimtes lucht wordt afgezogen en frisse lucht wordt ingeblazen. Er wordt geen lucht rondgepompt. De instellingen van het ventilatiesysteem zijn inmiddels aangepast om te voldoen aan de aanbevelingen van onder andere de VO-Raad. Concreet houdt dit in dat de ventilatie inmiddels 24 uur per dag aanstaat, ook in het weekend. Tijdens de pauzes –mits het weer het toelaat- worden alle ramen en deuren opengezet om de lucht extra te verversen. Ook om deze reden is er gekozen voor een extra pauze na het 7e uur. Op deze manier kan er na ieder blokuur worden gelucht.

Vervoer

Het RIVM vraagt leerlingen om zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. Kom zoveel mogelijk te voet, op de fiets of op de scooter. Mocht het noodzakelijk zijn om met het openbaar vervoer te reizen, dan is een mondkapje verplicht.


2. Aanvullende acties voor een veilige en gezonde leeromgeving

Gespreide pauzes en pauze-regels

In lijn met het advies van de VO-Raad heeft het IVKO gekozen voor gespreide pauzes. Dit betekent dat leerlingen een lunchpauze-lesuur hebben op uur 5 of 6 en soms ook op uur 4 of 7. Op deze manier houden we de leerlingstromen in het gebouw behapbaar. Tijdens de pauzes mogen leerlingen op het dakterras, op de begane grond of op de vide van de 2e etage verblijven. Het liefst zien wij dat leerlingen –mits het weer het toelaat-naar buiten gaan, vanzelfsprekend zonder overlast voor onze buren te creëren. Tijdens pauzes mogen alleen de toiletblokken op de begane grond, op de tweede verdieping of bij het dakterras worden gebruikt.

Activiteiten

 • In schooljaar 2020/2021 heeft het IVKO besloten alle buitenlandse reizen niet door te laten gaan dit jaar.
 • Voor alle overige activiteiten volgen we de richtlijnen van het RIVM op.
 • Zingen op school kan, onder strikte voorwaarden, doorgang vinden. Alle leerlingen en medewerkers moeten 1,5 meter afstand houden en de ruimte moet goed geventileerd worden. Dit betekent helaas dat we minder zullen zingen dan in een normaal schooljaar.
   

3. Thuisblijfregels en preventieve quarantaine

Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met één of meer van de volgende klachten thuisblijven:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 • Hoesten;
 • Benauwdheid;
 • Verhoging of koorts;
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Leerlingen mogen ook niet naar school in de volgende situaties:

 • Als iemand in hetzelfde huishouden positief is getest voor het coronavirus.
 • Als iemand in hetzelfde huishouden koorts en/of benauwdheid heeft. Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Als iemand nauw contact heeft gehad buiten het huishouden met iemand die positief is getest voor het coronavirus. Onder nauw contact valt het volgende:
  • Huisgenoten 
  • Personen die langer dan 15 minuten minder dan 1,5 meter afstand hebben gehouden
  • In omstandigheden met hoog risico (hoesten in het gezicht of direct fysiek contact zoals zoenen)
 • Als leerlingen of medewerkers in een oranje of rood gebied of land zijn geweest Landen met een verhoogd risico op corona kunnen een oranje of rood reisadvies krijgen. Dat betekent dat vakantie naar deze landen wordt afgeraden. Ouders en kinderen vanaf 13 jaar die in deze landen geweest zijn, moeten na terugkomst in Nederland 10 dagen thuisblijven. Een overzicht van de oranje en rode landen is te vinden op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.

Absentmelding bij preventieve quarantaine

Bij preventieve quarantaine, wordt de leerling door de ouder/verzorger absent gemeld via de website van het IVKO, onder vermelding van de code ‘preventief i.v.m. covid-19’. https://www.ivko.nl/afmelden

Wat wij van een leerling verwachten bij preventieve quarantaine

Als je ziek bent, ziek je lekker uit. In geval van preventieve quarantaine ben je niet ziek. Dan verwachten we dat een leerling vanuit huis via MS Teams de lessen volgt op de laptop. Hoe dat precies in zijn werk gaat en welke afspraken daarbij horen, wordt uitgelegd in de eerste mentorles.

Langdurige preventieve quarantaine:

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. Dit geldt ook voor leerlingen van wie gezinsleden behoren tot een risicogroep.

Wanneer bovenstaande voor uw zoon/dochter geldt dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze zorgcoördinator.
 

4. Testen en dan?

Testen op covid-19

Bij klachten, laat je je testen. Er zijn diverse testlocaties in Amsterdam (Zuid, Noord, Nieuw-West en Zuidoost) en u kunt vaak dezelfde dag terecht. Aanmelden voor de test kan telefonisch op 0800-1202 of via het portaal op coronatest.nl. Ook voor kinderen kan via het landelijk nummer en de website een testafspraak gemaakt worden. Kinderen van 16 en ouder moeten de afspraak zelf maken of telefonisch bevestigen dat zij toestemming geven voor een afspraak.

Bij een negatieve testuitslag kan de leerling weer naar school. Wellicht leidt dat tot enig onbegrip bij de docenten/klasgenoten, maar formeel is een negatieve uitslag geen belemmering voor terugkeer naar de leer-/werkplek. Indien de klachten aanhouden, kan de medewerker/leerling zich voor de zekerheid nogmaals laten testen.

Een Covid-19 besmetting en dan?

Een leerling (of docent) die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. De GGD zal in dat geval naar alle waarschijnlijkheid contact opnemen met de school. Ouders of leerlingen hoeven geen actie te ondernemen.

Het personeelslid/leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels

Als iemand in het huishouden van de medewerker/leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 10 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 10 dagen na het laatste contact met

deze persoon nog ziek kunnen worden). De medewerker/leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Ook start de GGD mogelijk een bron- en contactonderzoek. Zie https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco voor meer informatie.

 • Is er 1,5m afstand in acht genomen? Dan is er geen reden voor de GGD om betrokkenen met wie de coronapatiënt in contact geweest is te benaderen.
 • Is 1,5m afstand niet in acht genomen? Dan volgen twee smaken: 
  • 1. Betreft het een besmette medewerker? Dan gelden 10 dagen quarantaine voor contacten die langer dan 15 minuten duurden of omstandigheden met een hoog risico van minder dan 15 minuten (bv hoesten in het gezicht, zoenen).
  • 2. Betreft het een besmette leerling? (Leerlingen hoeven immers geen 1,5m afstand te bewaren). Dan bepaalt de GGD aan de hand van de intensiteit en frequentie van het contact in de klas welke klasgenoten wel en niet in quarantaine hoeven. Bv: beste vrienden wel, overige klasgenoten niet.

Afstandsonderwijs:
Hieronder een handleiding van Teams: