Afwijkende aanmelding

Vakschool: een afwijkende procedure

Het IVKO is een vakschool en staat in de Amsterdamse Kernprocedure ook als zodanig vermeld. De vakscholen wijken in de aanmeld- en intakeprocedure af van de reguliere VO-scholen in Amsterdam. Als vakschool organiseren we, naast de reguliere open dagen, extra intakemomenten. Deelname aan zo’n intakeis een verplicht onderdeel op weg naar plaatsing op onze school, zoals dat ook voor de andere vakscholen geldt. Op zo’n moment willen we graag zien waarom een leerling voor kunstonderwijs kiest en wat de leerling op creatief en kunstzinnig gebied in zijn of haar mars heeft. Leerlingen die een brede interesse in kunst en creativiteit hebben plus een onderzoekende houding, passen bij onze school. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Let op: de vakscholen (IVKO, het Media Collega en het Hubertus College) staan niet standaard op de voorkeurslijsten. De school verschijnt pas op de voorkeurslijst van de leerling als de vakschool heeft aangegeven dat deze leerling toelaatbaar is op de school. Is de voorkeurslijst al uitgedeeld vóór de positieve intake, dan staat de vakschool (i.c. het IVKO), nog niet op de lijst. De basisschool kan dan opnieuw een voorkeurslijst printen, waarop nu het IVKO wel staat, en aan de leerling overhandigen. De intakedata zijn gepland in de weken voorafgaand aan de periode van inleveren van de voorkeurslijst. Leerlingen die niet plaatsbaar zijn bij het IVKO, hebben dus de gelegenheid zich op een andere school van eerste voorkeur aan te melden.

Alles op een rijtje:

 • Het IVKO is een (kunst)vakschool. Deelname aan een intake is verplicht. Aanmelden voor de intake kan via de website.
 • Als de intake, waarin de motivatie voor kunstonderwijs wordt onderzocht, positief is én de leerling een vmbo-t of vmbo-t/havo of havo of havo/vwo-advies heeft, dan zal de leerling op plaatsbaar worden gezet.
 • De leerling krijgt van ons te horen of hij/zij plaatsbaar is na afloop van de intakes.
 • Het IVKO verschijnt pas op de voorkeurslijst, als de leerling door het IVKO op plaatsbaar is gezet (=positieve intake).
 • In maart (exacte datum en tijd wordt later gecommuniceerd) kunnen leerlingen met hun ouders de ondertekende voorkeurslijst inleveren op het IVKO. 
 • Wanneer een leerling plaatsbaar is na de intake, geldt nadrukkelijk geen plaatsgarantie omdat de matching nog moet plaatsvinden. Ook moet de ondersteuningsbehoefte van de leerling passen binnen ons ondersteuningsprofiel.
 • Matching vindt plaats volgens de data van de kernprocedure. Op een later te noeme datum ontvangen leerlingen bericht van plaatsing.
 • Bij gelijke geschiktheid hebben leerlingen van een Montessori-, Jenaplan of Kunstmagneetschool voorrang bij plaatsing.
 • We streven naar een gelijke verdeling over mavo en havo.
 • Indien er na de eerste matchingsronde nog beschikbare plaatsen zijn, zal er een intake worden georganiseerd voor potentiële leerlingen die niet eerder aan een intakemiddag deelnamen.

Intake  2021

Leerlingen kunnen zich vanaf december opgeven voor een intake. Het is de bedoeling dat kinderen zich voor 1 moment aanmelden

Meld je hier aan voor de intake!

Let alvast op het volgende: 

* Vergeet niet om (een kopie van) je officiële basisschool adviesformulier in te leveren. Op dit formulier staat het ELK nummer. Deze hebben wij nodig om je te registreren in het registratiesysteem van de matching in Amsterdam! Zonder dit nummer kunnen wij jou niet op wel of niet toelaatbaar noteren en staat het IVKO niet op je voorkeurslijst vermeld. Inleveren kan op de intakemiddag zelf of per mail ivko@msa.nl

* Vergeet niet om je portfolio mee te nemen en je thuisopdracht. Zonder kun je echt niet deelnemen aan de intake.

* Vergeet niet om zelf een laptop of tablet mee te nemen als je foto’s, filmpjes of ander digitaal materiaal wil laten zien.

Aanmelden

Als een leerling positieve intake heeft gedaan, mag je IVKO op je voorkeurslijst zetten en kan de leerling zich aanmelden (precieze datum wordt later gecommuniceerd). Je kans om op het IVKO te komen is het grootst als je het IVKO op plaats 1 zet.

Wat neemt de leerling mee

 • Aanmeldingsformulier VO van de basisschool
 • Voorkeurslijst ondertekend door de basisschool

 • Pasfoto

 • Legitimatiebewijs van de leerling.

 • Paspoort ouders/verzorgers

 • Volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (het inschrijfformulier komt later op de website)

 • Indicaties of verklaringen specifieke ondersteuningsbehoefte (indien er geen getekende deskundigenverklaring of indicatie aanwezig is, kan de school geen faciliteiten bieden)

Leerlingen van buiten Amsterdam

Voor leerlingen buiten Amsterdam vragen wij, naast bovengenoemde documenten, een overdrachtsdossier van de basisschool (bij de Amsterdamse basisscholen gaat dit automatisch).

Ouders/verzorgers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat wij dit overdrachtsdossier krijgen. Zonder dit dossier kunnen wij helaas geen leerlingen plaatsen.

In dit overdrachtsdossier zijn opgenomen:

 • Het onderwijskundig rapport

 • Recente toets gegevens van het leerlingvolgsysteem en testen

 • Een kopie van het laatste schoolrapport