Afwijkende aanmelding

Vakschool: een afwijkende procedure

Het IVKO is een vakschool en staat in de Amsterdamse Kernprocedure ook als zodanig vermeld. De vakscholen wijken in de aanmeld- en intakeprocedure af van de reguliere VO-scholen in Amsterdam. Als vakschool organiseren we, naast de reguliere open dagen, extra intakemomenten. Deelname aan zo’n intake is een verplicht onderdeel op weg naar plaatsing op onze school, zoals dat ook voor de andere vakscholen geldt. Op zo’n moment willen we graag zien waarom een leerling voor kunstonderwijs kiest en wat de leerling op creatief en kunstzinnig gebied in zijn of haar mars heeft. Leerlingen die een brede interesse in kunst en creativiteit hebben plus een onderzoekende houding, passen bij onze school. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Let op: de vakscholen (IVKO, het Media College en het Hubertus College) staan niet standaard op de voorkeurslijsten. De school verschijnt pas op de voorkeurslijst van de leerling als de vakschool heeft aangegeven dat deze leerling toelaatbaar is op de school. Is de voorkeurslijst al uitgedeeld vóór de positieve intake, dan staat de vakschool (i.c. het IVKO), nog niet op de lijst. De basisschool kan dan opnieuw een voorkeurslijst printen, waarop nu het IVKO wel staat, en aan de leerling overhandigen. De intakedata zijn gepland in de weken voorafgaand aan de periode van inleveren van de voorkeurslijst. Leerlingen die niet plaatsbaar zijn bij het IVKO, hebben dus de gelegenheid zich op een andere school van eerste voorkeur aan te melden.

Alles op een rijtje:

  • Het IVKO is een (kunst)vakschool. Deelname aan een intake is verplicht. Aanmelden voor de intake kan via de website.

  • Als de intake, waarin de motivatie voor kunstonderwijs wordt onderzocht, positief is én de leerling een vmbo-t of vmbo-t/havo of havo of havo/vwo-advies heeft, dan zal de leerling op plaatsbaar worden gezet.

  • De leerling krijgt van ons te horen of hij/zij plaatsbaar is na afloop van de intakes.

  • Het IVKO verschijnt pas op de voorkeurslijst, als de leerling door het IVKO op plaatsbaar is gezet (=positieve intake).

  • In maart kunnen leerlingen zich digitaal inschrijven. 

  • Wanneer een leerling plaatsbaar is na de intake, geldt nadrukkelijk geen plaatsgarantie omdat de matching nog moet plaatsvinden. Ook moet de ondersteuningsbehoefte van de leerling passen binnen ons ondersteuningsprofiel.

  • Matching vindt plaats volgens de data van de kernprocedure. Bij de aanname van leerlingen hebben we drie capaciteitsgroepen (mavo plus mavo/havo, havo plus havo/vwo en een DAMU-profielklas)We streven naar gelijke verdeling over de capaciteitsgroepen mavo en havo. Bij overaanmelding voor één of beide niveaus zal het matchingsysteem bepalen wie geplaatst wordt. De DAMU-profielklas biedt ruimte aan leerlingen die een vooropleiding dans of muziek aan het hbo doen (bijv. 5 o'clock). Het aantal beschikbare plekken is groot genoeg op plaatsing te garanderen.

  • Indien er na de eerste matchingsronde nog beschikbare plaatsen zijn, zal er een intake worden georganiseerd voor potentiële leerlingen die niet eerder aan een intakemiddag deelnamen. 

Aanmelden

Als een leerling positieve intake heeft gedaan, mag je IVKO op je voorkeurslijst zetten en kan de leerling zich digitaal aanmelden. Je kans om op het IVKO te komen is het grootst als je het IVKO op plaats 1 zet.
Komt een leerling van buiten Amsterdam, ook dan doet de leerling gewoon mee met de Loting & Matching. 

Van 20 t/m 31 maart is de centrale aanmeldingsperiode. Inschrijving via het ouderportaal van ELK is mogelijk nadat u het definitieve basisschooladvies binnen heeft, dit is uiterlijk 22 maart. Uitgebreide informatie over hoe de centrale aanmelding precies in zijn werk gaat vindt u op https://schoolkeuze020.nl/centrale-aanmeldingsperiode/

Hardheidsclausule

Het IVKO biedt twee plekken aan voor leerlingen die beroep willen doen op de hardheidsclausule zoals beschreven in de kernprocedure. Tussen 1 en 22 februari 2024 is het mogelijk om een hardheidsclausule aan te vragen via het Samenwerkingsverband. Meer informatie is te vinden op deze website: Centraal Loket Hardheidsclausule – Loting & Matching 2024-2025 : Vereniging OSVO

Aanmeldformulier intakes 2024

* LET OP: Op dit moment zitten de intakes 2024 vol. Houd daarom de aanmeldpagina goed in de gaten. Bij afmelding komt er automatisch weer een plekje vrij.