Zij-instroom

Zij-instroom is in principe mogelijk voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Je kan een verzoek indienen vanaf maart van het voorafgaande schooljaar.

Zij-instroom: enkele overwegingen

Leerlingen die in een hoger jaar dan de eerste klas op het IVKO willen komen noemen we schoolwisselaars of zij-instromers. Zij-instromers moeten aan een aantal criteria voldoen; het IVKO neemt alleen leerlingen aan die voldoen aan deze criteria. Daarnaast moet er ook plek zijn in de klas waar de leerling naartoe wil. Aanname van zij-instromers geschiedt dus op basis van geschiktheid en plek.

Het IVKO is een kunstvak- en montessorischool. Onze school is uniek in Nederland: er is geen andere school die zo’n divers aanbod in kunstonderwijs heeft. Tegelijkertijd haal je bij ons een regulier mavo (vmbo-t) of havo-diploma.

Ons uitgebreide kunstaanbod houdt ook in dat wij het reguliere programma in beduidend minder tijd aanbieden, terwijl leerlingen wel hetzelfde eindexamen doen. Bij het IVKO passen dus leerlingen met een goede werkhouding, en een sterke motivatie om in de cognitieve vakken (wiskunde, talen en zaakvakken) in minder tijd tot hetzelfde resultaat te komen als op reguliere mavo- en havoscholen.

 

Aannamecriteria zij-instromers

 • Er is een overgangsrapport voor het niveau waarop een leerling wil instromen. Wil iemand bijvoorbeeld instromen in havo 3, dan moet hij/zij een overgangsrapport voor havo 3 hebben.
 • De leerling is niet vaker dan één keer blijven zitten.
 • De leerling kan een kunstportfolio laten zien waaruit blijkt dat hij/zij past bij het IVKO. Het portfolio is een verzameling eigen creatief werk (vb. beeldend 2 en 3d, audiovisueel, muziek, dans, textiel, drama) waaruit blijkt dat de leerling een brede interesse heeft in kunst & creativiteit. De interesse moet meer dan 1 discipline omvatten. 
 • De leerling heeft een overtuigende motivatie om de overstap naar het IVKO te maken. Daarbij is het belangrijk dat de leerling zich realiseert dat hij/zij kiest voor montessori-onderwijs en dat hij/zij in substantieel minder tijd en oefening in de 'cognitieve' vakken tot hetzelfde resultaat moet komen als op een reguliere vmbo-t of havoschool.
 • De ondersteuningsbehoefte moet vallen binnen wat wij als school kunnen bieden. Concrete informatie over wat wij aan ondersteuning kunnen bieden staat in het schoolondersteuningsplan

Voor instroom van mavo 4 naar havo 4 geldt:

 • Je hebt je mavodiploma in 4 jaar gehaald.
 • Je gemiddelde eindexamencijfer is minimaal een 6,8 en een 6,5 voor alle andere vakken in het examenpakket.
 • Je cijfers zijn minimaal 5 keer een 7 en 2 maal een 6. En je hebt een extra vak afgerond.

Er is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zij-instroom mogelijk in mavo 4 of havo 5.

Indien niet aan deze criteria voldaan is ontvangt de leerling een afwijzing.

Procedure voor zij-instromers

 1. Een zij-instromer (of de ouder(s)/verzorger(s)) mailen hun wens tot overstappen aan ivko@msa.nl. Hij/zij krijgt dan een mail met daarin een overzicht van de aan te leveren documenten (overdrachtsdossier).
 2. Hij/zij levert bij de administratie een overdrachtsdossier aan.
 3. Er wordt gekeken of het dossier volledig is en of aan alle aannamecriteria wordt voldaan.
 4. Indien dit het geval is, dan wordt hij/zij uitgenodigd voor een aannamegesprek.
 5. Na het gesprek krijgt hij/zij te horen of hij/zij toelaatbaar is, dat wil zeggen dat wij van mening zijn dat hij/zij bij de school past, een goede motivatie heeft en een gerede kans op succes. Indien hij/zij niet toelaatbaar is, houdt de procedure hier op.

Indien een leerling toelaatbaar is, krijgt hij/zij aan het eind van het schooljaar te horen of hij/zij plaatsbaar is, dat wil zeggen dat er ook een plek in de gewenste klas is.