Examens

PTA, absentie en examenresultaten afgelopen jaren

PTA Havo 2018/2020

PTA Mavo 2018/2020

PTA Havo 2019/2021

PTA Mavo 2019/2021 


Brief absent tijdens SE

Powerpoint ouderavond D12

(in te vullen door ouder/verzorger en vervolgens ondertekend versturen aan de voorzitter van de examencommissie)

Examenresultaten afgelopen jaren

Op de IVKO besteden we in de onder- en bovenbouw veel tijd aan de kunstvakken.  De ambitie voor de niet-kunstvakken waar kinderen examen in doen is om resultaten te halen die op of boven het landelijk gemiddelde liggen. In de onderstaande grafiek staan de slagingspercentages van de afgelopen jaren.

Voor meer gedetailleerdere informatie, zie scholenopdekaart.nl