Examens

PTA, absentie en examenresultaten afgelopen jaren

PTA havo 2020-2022
PTA havo 2021-2023
PTA mavo 2020-2022
PTA mavo 2021-2023

Examenreglement  (augustus 2020)

Brief absent tijdens SE

Richtlijn plagiaat

Ouderavond D-klassen

Examenresultaten afgelopen jaren

Op de IVKO besteden we in de onder- en bovenbouw veel tijd aan de kunstvakken.  De ambitie voor de niet-kunstvakken waar kinderen examen in doen is om resultaten te halen die op of boven het landelijk gemiddelde liggen. 

Voor meer gedetailleerdere informatie, zie scholenopdekaart.nl