Examens

PTA, absentie en examenresultaten afgelopen jaren

PTA Havo 2019/2021
PTA Mavo 2019/2021
PTA Havo 2020/2022
PTA Mavo 2020/2022

Examenreglement  (augustus 2020)

Examenboekje leerlingen CE 2020-2021
Webinar eindexamen IVKO 2020-2021 havo
Webinar eindexamen IVKO 2020-2021 vmbo

Brief absent tijdens SE

Richtlijn plagiaat

(in te vullen door ouder/verzorger en vervolgens ondertekend versturen aan de voorzitter van de examencommissie)

Let op: In de filmpjes wordt aangegeven dat de diploma-uitreking op 16 juli plaatsvindt. De datum is echter gewijzigd naar woensdag 7 juli.

OUDERAVOND EINDEXAMEN MAVO

OUDERAVOND EINDEXAMEN HAVO

Examenresultaten afgelopen jaren

Op de IVKO besteden we in de onder- en bovenbouw veel tijd aan de kunstvakken.  De ambitie voor de niet-kunstvakken waar kinderen examen in doen is om resultaten te halen die op of boven het landelijk gemiddelde liggen. In de onderstaande grafiek staan de slagingspercentages van de afgelopen jaren.

Voor meer gedetailleerdere informatie, zie scholenopdekaart.nl