Examens

PTA, absentie en examenresultaten afgelopen jaren

PTA havo 2022-2024
PTA havo 2023-2025
PTA mavo 2022-2024
PTA mavo 2023-2025

Brief absent tijdens SE

Richtlijn plagiaat

Ouderavond D-klassen, september 2023

PO protocol

Examenreglement 

Op de IVKO besteden we in de onder- en bovenbouw veel tijd aan de kunstvakken.  De ambitie voor de niet-kunstvakken waar kinderen examen in doen is om resultaten te halen die op of boven het landelijk gemiddelde liggen. 

Voor meer gedetailleerdere informatie, zie scholenopdekaart.nl