Online open dagen & Intake

Aanmelden voor open dagen

De open dagen vinden dit schooljaar online plaats. Vanzelfsprekend bereiden wij allerlei mooie alternatieven voor om toch kennis te kunnen maken met het IVKO. 

Tijdens de online open dagen vindt een leuk gesprek met de directeur, adjunct-directeur, teamleider, kunstdocenten en leerlingen plaats. Aansluitend op dit gesprek is er op zaterdag 23 januari een extra vragenmoment over ondersteuning op het IVKO.

Via onderstaande data is het mogelijk om je aan te melden voor de online open dagen. Een paar dagen voor de online open dagen communiceren wij zowel via de website als mail de link naar het online event. 

Aanmelden voor de intake

Vakschool: een afwijkende procedure

Het IVKO is een vakschool en staat in de Amsterdamse Kernprocedure ook als zodanig vermeld. De vakscholen wijken in de aanmeld- en intakeprocedure af van de reguliere VO-scholen in Amsterdam. Als vakschool organiseren we, naast de reguliere open dagen, extra intakemomenten. Deelname aan zo’n intake is een verplicht onderdeel op weg naar plaatsing op onze school, zoals dat ook voor de andere vakscholen geldt. Op zo’n moment willen we graag zien waarom een leerling voor kunstonderwijs kiest en wat de leerling op creatief en kunstzinnig gebied in zijn of haar mars heeft. Leerlingen die een brede interesse in kunst en creativiteit hebben plus een onderzoekende houding, passen bij onze school. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan alleen via onderstaande link. De intakgesprekken vinden plaats in december, januari en februari.

Meld je hier aan voor de intake!

Meer informatie over deze afwijkende procedure vind je op de pagina van het aanmeldformulier én hier!

Het IVKO bij jou op school?

Vind jij het IVKO een hele leuke school en zou je dat ook graag aan je klasgenoten laten weten? Dan kan jij, je juf of meester contact met ons opnemen. We horen het namelijk graag als we daarbij kunnen helpen. Veel IVKO-leerlingen vinden het heel leuk om hun oude basisschool te bezoeken voor een presentatie. 
Stuur een mailtje naar ivko@msa.nl en we brengen een bezoek op maat.