Open dagen & Intake

 


Informatie over aanmelding groep 8 leerlingen op kunstvakschool IVKO

De open dagen zijn gepland op:

Vrijdag 24 januari 2020 van 18 tot 20.30u 

Zaterdag 25 januari 2020 van 11 tot 14u.

Bij de intake moet de leerling het basisschooladvies meenemen ivm het unieke ELK-leerlingnummer dat nodig is om het resultaat van de intake te kunnen verwerken in het administratieve systeem van de gemeente Amsterdam). Vooraf een scan van het formulier mailen naar ivko@msa.nl kan ook!

IVKO: motivatie als voorwaarde

Het IVKO is een bijzondere kunstvak- en montessorischool. Onze school is uniek in Nederland: er is geen andere school die zo’n divers aanbod in kunstonderwijs heeft. Tegelijkertijd haal je bij ons een regulier mavo (vmbo-t) of havo-diploma. Het IVKO is deelnemer aan de DAMU-regeling. Dat betekent dat wij leerlingen die deelnemen aan een hbo-vooropleiding voor dans of muziek speciale faciliteiten kunnen toekennen die hen in staat stellen school en vooropleiding goed te combineren (binnen de zogeheten DAMU-regeling).

Ons uitgebreide kunstaanbod houdt ook in dat wij het reguliere programma in beduidend minder tijd aanbieden, terwijl leerlingen wel hetzelfde eindexamen doen. Bij het IVKO passen dus leerlingen met een goede werkhouding, en een sterke motivatie om in de cognitieve vakken (wiskunde, talen en zaakvakken) in minder tijd tot hetzelfde resultaat te komen als op reguliere mavo- en havoscholen.

Vakschool: een afwijkende procedure

Het IVKO is een vakschool en staat in de Amsterdamse Kernprocedure ook als zodanig vermeld. De vakscholen wijken in de aanmeld- en intakeprocedure af van de reguliere VO-scholen in Amsterdam. Als vakschool organiseren we, naast de reguliere open dagen, extra intakemiddagen. Deelname aan zo’n intakemiddag is een verplicht onderdeel op weg naar plaatsing op onze school, zoals dat ook voor de andere vakscholen geldt. Op zo’n middag willen we graag zien waarom een leerling voor kunstonderwijs kiest en wat de leerling op creatief en kunstzinnig gebied in zijn of haar mars heeft. Leerlingen die een brede interesse in kunst en creativiteit hebben plus een onderzoekende houding, passen bij onze school. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan alleen via het formulier dat u onderaan deze pagina vindt.

Let op: de vakscholen (IVKO, het Media Collega en het Hubertus College) staan niet standaard op de voorkeurslijsten. De school verschijnt pas op de voorkeurslijst van de leerling als de vakschool heeft aangegeven dat deze leerling toelaatbaar is op de school. Is de voorkeurslijst al uitgedeeld vóór de positieve intake, dan staat de vakschool (i.c. het IVKO), nog niet op de lijst. De basisschool kan dan opnieuw een voorkeurslijst printen, waarop nu het IVKO wel staat, en aan de leerling overhandigen. De intakedata zijn gepland in de weken voorafgaand aan de periode van inleveren van de voorkeurslijst. Leerlingen die niet plaatsbaar zijn bij het IVKO, hebben dus de gelegenheid zich op een andere school van eerste voorkeur aan te melden.

Alles op een rijtje:

 • Het IVKO is een (kunst)vakschool. Deelname aan een intakemiddag is verplicht. Aanmelden voor de intakemiddagen kan via de website.
 • Intakemiddagen vinden plaats op op woensdagmiddagen in januari en februari 2020
 • Als de intake, waarin de motivatie voor kunstonderwijs wordt onderzocht, positief is én de leerling een vmbo-t of vmbo-t/havo of havo of havo/vwo-advies heeft, dan zal de leerling op plaatsbaar worden gezet.
 • De leerling krijgt van ons te horen of hij/zij plaatsbaar is na afloop van de intakes.
 • Het IVKO verschijnt pas op de voorkeurslijst, als de leerling door het IVKO op plaatsbaar is gezet (=positieve intake).
 • Van 2 t/m 13 maart 2020 kunnen leerlingen met hun ouders de ondertekende voorkeurslijst inleveren op het IVKO. Dit kan iedere dag tussen 8.30 uur en 16.00 uur.
 • Wanneer een leerling plaatsbaar is na de intake, geldt nadrukkelijk geen plaatsgarantie omdat de matching nog moet plaatsvinden. Ook moet de ondersteuningsbehoefte van de leerling passen binnen ons ondersteuningsprofiel.
 • Matching vindt plaats volgens de data van de kernprocedure. Op 2 april ontvangen leerlingen bericht van plaatsing.
 • Bij gelijke geschiktheid hebben leerlingen van een Montessori-, Jenaplan of Kunstmagneetschool voorrang bij plaatsing.
 • We streven naar een gelijke verdeling over mavo en havo.
 • Indien er na de eerste matchingsronde nog beschikbare plaatsen zijn, zal er een intake worden georganiseerd voor potentiële leerlingen die niet eerder aan een intakemiddag deelnamen.

Intake middagen 2020

Leerlingen kunnen zich tot 31 januari voor de intake. Het is de bedoeling dat kinderen zich voor 1 middag aanmelden! Ongeveer drie dagen voor de intakemiddag krijgt u een brief met nadere informatie. Let alvast op het volgende: 

* De inloop start om 13.30 uur.

* Vergeet niet om (een kopie van) je officiële basisschool adviesformulier in te leveren. Op dit formulier staat het ELK nummer. Deze hebben wij nodig om je te registreren in het registratiesysteem van de matching in Amsterdam! Zonder dit nummer kunnen wij jou niet op wel of niet toelaatbaar noteren en staat het IVKO niet op je voorkeurslijst vermeld. Inleveren kan op de intakemiddag zelf of per mail ivko@msa.nl

* Vergeet niet om je portfolio mee te nemen en je thuisopdracht (zie hier het boekje met de thuisopdracht). Zonder kun je echt niet deelnemen aan de intake.

* Vergeet niet om zelf een laptop of tablet mee te nemen als je foto’s, filmpjes of ander digitaal materiaal wil laten zien.

Inschrijven:

 • woensdagmiddag 29 januari 2020 van 13.30 tot 17u = VOL
 • woensdagmiddag 5 februari 2020 van 13:30 tot 17u = VOL
 • woensdagmiddag 12 februari 2020 van 13:30 tot 17u = VOL
 • woensdagmiddag 26 februari 2020 van 13:30 tot 17u = VOL

Aanmelden

Als een leerling positieve intake heeft gedaan, mag je IVKO op je voorkeurslijst zetten en kan de leerling zich aanmelden (precieze datum wordt later gecommuniceerd). Je kans om op het IVKO te komen is het grootst als je het IVKO op plaats 1 zet.

Wat neemt de leerling mee

 • Aanmeldingsformulier VO van de basisschool
 • Voorkeurslijst ondertekend door de basisschool

 • Pasfoto

 • Legitimatiebewijs van de leerling.

 • Paspoort ouders/verzorgers

 • Volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier

 • Indicaties of verklaringen specifieke ondersteuningsbehoefte (indien er geen getekende deskundigenverklaring of indicatie aanwezig is, kan de school geen faciliteiten bieden)

Leerlingen van buiten Amsterdam

Voor leerlingen buiten Amsterdam vragen wij, naast bovengenoemde documenten, een overdrachtsdossier van de basisschool (bij de Amsterdamse basisscholen gaat dit automatisch).

Ouders/verzorgers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat wij dit overdrachtsdossier krijgen. Zonder dit dossier kunnen wij helaas geen leerlingen plaatsen.

In dit overdrachtsdossier zijn opgenomen:

 • Het onderwijskundig rapport

 • Recente toets gegevens van het leerlingvolgsysteem en testen

 • Een kopie van het laatste schoolrapport