Kosten

Schoolkosten/ouderbijdrage

Op het IVKO worden veel activiteiten georganiseerd zoals projecten, cursussen, excursies, themadagen en werkweken. Docenten maken veel materiaal voor zelfwerkzaamheid, in aanvulling op de boeken. De kunstvakken, de bibliotheken in de domeinen, de inrichting van onze creatieve lesruimtes krijgen vanuit ons onderwijsconcept eveneens speciale aandacht. Daarnaast wordt een deel van de ouderbijdrage gebruikt voor drukwerk, etc. De overheid neemt deze extra kosten niet voor haar rekening.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren heeft het IVKO de ouderbijdrage voor het komend schooljaar begroot op € 225,- per leerjaar.

Ouderbijdragen zijn in principe vrijwillig. Volgens de wet moeten de school en de ouders voor het betalen ervan een (schriftelijke) overeenkomst aangaan. Dat gebeurt op het IVKO via het inschrijfformulier, met stilzwijgende jaarlijkse verlenging tot de leerling de school verlaat.  De ouderbijdrage wordt geïnd vanuit school via WIS-collect.

Tot slot: de school is voor iedere leerling toegankelijk, ongeacht het inkomen van de ouders. Daarom is voor hen die niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen een regeling mogelijk. Zij kunnen daarvoor schriftelijk contact opnemen met de directeur van de school.

Boeken

Boeken en werkboeken zijn duur. Sinds een aantal jaren zijn schoolboeken voor ouders en verzorgers in het voortgezet onderwijs gratis. Leermiddelen zoals woordenboeken, atlassen, rekenmachines, insteekhoesjes, enzovoort dienen wel door ouders zelf te worden aangeschaft. Ouders dienen zelf de boeken te bestellen via de website van  school zal aan het eind van het schooljaar  een bestellink staan van Van Dijk.

Werkweken en excursies

In alle leerjaren gaan de leerlingen op werkweek. In principe zijn de werkweken verplicht voor al onze leerlingen. Het bedrag voor de werkweek dient vooraf te worden betaald. Hiervoor wordt een aparte rekening verzonden.

Voor onverwachtse excursies en theaterbezoek kan mogelijk nog een aparte bijdrage worden gevraagd. Ouders worden hiervan schriftelijk of via de mail op de hoogte gebracht. Voor ouders die de werkweken en/of excursies niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen is een regeling mogelijk. Zij kunnen daarvoor schriftelijk contact opnemen met de directeur van de school.

Openbaar vervoer

Omdat we veel op pad zijn is het noodzakelijk voor leerlingen binnen Amsterdam om een OV-chipkaart te hebben. Leerlingen buiten Amsterdam, die met de trein reizen, kunnen een jaartrajectkaart aanschaffen. Deze jaarkaart is tevens te gebruiken als OVchipkaart. Uitgebreide informatie is te vinden op de site van de  OV-chipkaart: www.ovchipkaart.nl en de NS, www.ns.nl . Zorg dat er altijd voldoende saldo op de OV-chipkaart staat voor excursies en andere buitenschoolse activiteiten.

Overige kosten

Leerlingen zullen in de loop van het jaar deelnemen aan activiteiten als klassenavonden en schoolfeesten. Voor dit soort activiteiten zal soms nog een kleine toegangsbijdrage gevraagd worden.

Tegemoetkoming schoolkosten

Amsterdam helpt!

Amsterdam heeft voorzieningen voor gezinnen met een laag inkomen. Wanneer een leerling voor het huiswerk een computer of extra schoolspullen nodig heeft, komen ouders die in Amsterdam woonachtig zijn mogelijk in aanmerking voor een scholierenvergoeding. Ouders woonachtig buiten Amsterdam informeren bij hun eigen gemeente. Kijk voor alle voorwaarden op www.amsterdam.nl/voorzieningen.

Extra kosten per leerjaar (bij benadering)

Lesmateriaal voor verschillende vakken* (o.a. rekenmachine, atlas, tekenmaterialen, enz) 125,--

Brugklas
3 Havo
3 Mavo
4 Havo
     
 Werkweek Schiermonnikoog 175,--
 Werkweek Kopenhagen 375,--
 Werkweek Berlijn 350,--
 Werkweek Londen 350,--
 

*voorlopige schatting (van deze bedragen kan worden afgeweken)