Ons kunstaanbod

Dans

In de onderbouw leer je een aantal basisvaardigheden, waaronder improvisatie, techniek en dansexpressie. In de bovenbouw krijg je veel danstechniek. Je leert een choreografie te maken en er zijn veel optredens binnen en buiten de school.

Regelmatig stromen IVKO-leerlingen door naar de mbo-dansopleiding van het ROC van Amsterdam en de dansopleidingen van de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Mime en drama

Bij mime en drama worden de leerlingen vanaf het begin uitgedaagd en geïnspireerd om hun eigen ideeën op het toneel vorm te geven. Zij leren zichzelf te uiten en in te leven in een ander. Door zelf theater te maken en door naar voorstellingen te gaan leert de leerling het theatervak in al zijn facetten kennen.

In de onderbouw krijgen leerlingen onderricht in basisvaardigheden als duidelijk spreken, samenspel en de ontwikkeling van de verhouding tot het publiek.

Leerlingen die in de bovenbouw drama kiezen verdiepen zich verder in het vak en leren te werken vanuit vaktermen waarbij het proces centraal staat. Zij leren vanuit theater te reflecteren op de wereld om hen heen. In het examenjaar komt het ontwerpaspect uitgebreid aan bod: leerlingen werken als theatermaker. Ieder jaar stromen er leerlingen door naar beroepsopleidingen.

Muziek

In de eerste twee jaar hebben alle leerlingen muziekles. Zij maken zelf meerdere muziekstukken. Maar leerlingen gaan ook naar buiten, bijvoorbeeld naar het Muziekgebouw aan ‘t IJ, naar de workshop ‘Klankspeeltuin’. In de bovenbouw worden daar muziektheorie en optreden voor een groot publiek aan toegevoegd. Elk jaar stromen er leerlingen door naar de mbo-muziekopleidingen en het Conservatorium van Amsterdam.

Beeldende disciplines: Atelier IVKO en Studio FF

De beeldende disciplines tekenen, mode & textiel, handvaardigheid, keramiek, foto en film worden

vanaf schooljaar 21/22 geprogrammeerd in het Atelier IVKO. Niet meer apart, maar gezamenlijk met veel aandacht voor het creatieve proces. Daarbij ontstaat er ruimte om werk te maken dat disciplines combineert, overstijgt of helemaal nieuwe dingen uit te proberen als lasersnijden of 3D-printen. Het docententeam gaat je verleiden te onderzoeken hoe jij je het beste kunt uitdrukken in de beeldende disciplines. Alle leerlingen starten in de A en B met vier onafgebroken lesuren in Atelier IVKO, een ruimte waarin je skills aanleert en leert over de wereld om je heen, sociaal/maatschappelijk maar ook toekomstgericht. In de C-jaarlaag hebben alle leerlingen twee lesuren in het atelier. Vervolgens kunnen leerlingen het brede vak beeldende vorming kiezen als examenvak. Daarbij maken ze werk in de discipline van hun keuze, maar hebben ook de vrijheid om beeldende disciplines te combineren. De mavo-leerlingen doen mee aan een landelijk examen waarbij zij een bepaald thema krijgen aangereikt. Daarnaast werken zij, net als de havo-leerlingen, aan een expositie van eigen werk.

In Atelier IVKO zijn zones voor beeldend grof (keramiek, hout en metaal bewerken, solderen) en beeldend fijn (teken en schilderen, mode en textiel en film en foto. Het atelier heeft een open karakter maar kan zo nodig voor een klein deel worden afgesloten. Je kunt er ambachtelijk maar in toenemende mate ook digitaal aan de slag. Alle materialen en gereedschappen zijn zo georganiseerd zodat je ze makkelijk zelfstandig kan pakken en ermee aan de slag kan gaan en je ze vervolgens ook weer eenvoudig kunt opbergen.

Ieder jaar stromen er leerlingen van het IVKO door naar de diverse kunstacademies, en fotografie- en filmopleidingen in Nederland op mbo en hbo-niveau. Meer en meer werken deze opleidingen cross-disciplinair en met gebruik van technologie. Met het nieuwe Atelier IVKO en Studio FF hoopt het IVKO de aansluiting met deze vervolgopleidingen nog vloeiender te maken.

Studio Foto/Film

In STUDIO FF staan vaste computers waarop je kan monteren en foto’s kunnen bewerken. Er is ook een kleine maar goed uitgeruste dokaruimte. Dit lokaal is zo ingericht dat je het flexibel kan gebruiken. Met vaste werktafels met computers langs de wanden en verrijdbare tafels in het midden van het lokaal. Zo is er een mogelijkheid om een kleine fotostudio in te richten of een filmset. Leerlingen kunnen in de C kiezen voor een verdiepende module foto of film naast de brede beeldende module. Deze module is specifiek voor leerlingen die zich in de meer technische kanten van foto of film willen verdiepen. Leerlingen die examen willen doen met fotografisch werk of een film kiezen het examenvak beeldende vorming.

We hebben ieder schooljaar ons eigen IVKO-filmfestival, waarvan de winnaars naar het NFFS

(Nederlands Filmfestival voor Scholieren) gaan.

Theatertechniek

In het hart van de school bevindt zich een prachtige theaterzaal. Dit is de plaats waar het publiek samenkomt om te genieten van de voorstellingen die leerlingen maken. De theaterzaal is voorzien van professionele theatertechnische voorzieningen. Licht, geluid en decor spelen een grote rol bij de uitvoering van voorstellingen. Tijdens de lessen van het vak theatertechniek leer je hoe je schijnwerpers moet ophangen en richten. Hoe je een microfoon aansluit op de mengtafel. Je leert hoe je moet omgaan met de hijsmiddelen. Theatertechnici vormen de schakel tussen de kunstenaar en de techniek. Ze zijn flexibel en kunnen goed samenwerken. Het zijn de artiesten achter de knoppen. Het is een intensief en creatief vak, waarbij soms ook buiten de lestijden een beroep op je wordt gedaan. Leerlingen die theatertechniek volgen zijn het hele jaar in touw. Bij alle podiumpresentaties worden ze ingeschakeld. In het begin onder begeleiding, maar naarmate het schooljaar vordert werken ze steeds zelfstandiger. Theatertechniek wordt  in het derde leerjaar gegevn. 

CKV

Leerlingen leren bij Culturele en Kunstzinnige Vorming hun kennis van verschillende vormen van kunst en cultuur te vergroten en deze kennis in te zetten bij het beschouwen van kunst.

CKV is een ervaringsvak. Leerlingen zijn daarom regelmatig buiten de school te vinden; ze bezoeken dan een museum, voorstelling of expositie. De ene leerling vindt iets mooi en de ander niet. Hierover gaan leerlingen met elkaar in gesprek en ze verwerken hun ervaringen met behulp van praktische opdrachten. Leerlingen stellen een kunstportfolio samen in Leerpodium.

Kunst Algemeen

Dit vak wordt gegeven in 4 en 5 havo. Kunst algemeen (KUA) is het theoretische deel van het gekozen kunstvak. Kunstbeschouwing staat centraal: kijken en betekenis geven. Leerlingen maken kennis met de belangrijkste termen en begrippen van de bouwkunst, dans, muziek, beeldende kunst en drama. Zij leren woorden te geven aan wat ze zien. En ze leren verschillende historische kunststromingen kennen en duiden. Het vak wordt afgesloten met een Centraal Schriftelijk Examen en bepaalt de helft van het eindcijfer voor het kunstvak op de havo.

Kunstgeschiedenis

In het derde jaar volgen alle leerlingen een vak kunstgeschiedenis.