Zij-instroom

Zijinstroom gedurende schooljaar 2021/2022

is niet mogelijk

Vanaf 1 februari 2022 vindt u op deze plek meer informatie over zijinstroom voor schooljaar 2022/2023.

Zijinstroom

De leerling kan zijn/haar interesse voor een zijinstroomplek voor leerjaar 2, leerjaar 3 of 4-havo kenbaar maken door een mail te sturen naar ivko@msa.nl. In die mail ontvangen wij graag de volgende documenten:

  • een motivatiebrief geschreven door de leerling waarin de reden voor zijinstroom en de keuze voor het IVKO duidelijk wordt
  • een recent rapport: alleen leerlingen die aan het eind van het schooljaar over een overgangsrapport beschikken kunnen instromen
  • een schoolwisselaarsformulier in te vullen door de huidige school
  • een verzuimoverzicht
  • eventuele aanvullende documenten; denk daarbij aan een dyslexieverklaring, handelingsplannen, diagnose e.d.

Op het moment dat wij alle documenten compleet hebben, ontvangt u een email van onze administratie. In mei/juni organiseren wij een intakemoment voor de leerlingen die zich opgegeven hebben als zij-instromer. Wij nodigen alleen leerlingen uit waarbij de ondersteuningsbehoefte passend is bij ons ondersteuningsaanbod.

Zij-instromen op het IVKO kan alleen als de kunstintake positief doorlopen is. Dit heeft te maken met onze vakschool status. Pas na de laatste rapportvergaderingen in juli weten wij definitief hoeveel zij-instroomplekken wij beschikbaar hebben. De plekken worden toegewezen aan de leerlingen met het meest passende profiel voor het IVKO. We werken niet op basis van wie het eerst aanmeldt krijgt het eerst een plek. 

Wij hebben nu nog geen volledig zicht op het aantal beschikbare plekken in schooljaar 2021/2022. Het is altijd lastig om daar een goede inschatting van de te maken. Covid-19 maakt het nog ingewikkelder om deze inschatting goed te maken. Als we kijken naar de huidige prognose dan is er waarschijnlijk geen plek in leerjaar 2. Voor leerjaar 3 en 4-havo is het aantal mogelijke plekken nog onduidelijk.