Eigen Laptop

Op het IVKO laten we al onze leerlingen vertrouwd worden met digitaal leren en werken. Zo biedt het IVKO onderwijs dat onafhankelijk is van tijd en plaats door het gebruik van de digitale leermethoden. Leerlingen gebruiken laptops o.a. om hun voortgang, werkplanning, huiswerk en agenda bij te houden via Magister. Leerlingen werken voor school in Office 365, waarvoor alle leerlingen een gratis licentie ter beschikking wordt gesteld. Ook onderhouden zij een digitaal kunstportfolio in Leerpodium. Ook dit wordt door school beschikbaar gesteld. Een aantal secties werkt met een digitale oefenomgeving in plaats van een werkboek.

We vragen daarom leerlingen een eigen device mee naar school te nemen. Wij adviseren een laptop met daarop Windows 10 geïnstalleerd. Elke laptop waar Windows 10 goed op draait is goed genoeg. Chromebooks en tablets (iPads) werken niet goed samen met onze eigen software.  

Op het IVKO is een kwalitatief hoogstaand en beveiligd wifinetwerk aanwezig en de leerling heeft via de eigen laptop toegang tot internet en softwarepakketten van het IVKO. Ouders dienen zelf voor een laptop voor de leerling te zorgen. Daarmee kunnen de leerlingen ook buiten schooltijden digitaal opdrachten maken of communiceren met hun mentor of docent.

Welke laptop?

Elke moderne laptop met Windows 10 geïnstalleerd, een WLAN-kaart a/b/n (deze dient WPA2 Enterprise/802.1X te ondersteunen), een webcam en een accuduur van minimaal 4 uur voldoet.

Huurkoop via The Rent Compagny

Wij raden u van harte aan om een laptop aan te schaffen via huurkoop. U betaalt dan maandelijks een vast bedrag van ongeveer € 14,98 euro aan het verhuurbedrijf en na vier jaar is de laptop van u. Tijdens de looptijd is de laptop dan verzekerd tegen schade, verlies en diefstal.

Voor het huurkopen werkt het IVKO samen met The Rent Company. Laptops van The Rent Compagny zijn licht-gewicht, sterk en duurzaam en uitermate geschikt voor het gebruik door leerlingen.

Welke software?

De laptop dient bij voorkeur voorzien te zijn van Windows 10. (Windows 7 of 8.1 als besturingssysteem is ook mogelijk.)

Op de laptop dient een virusscanner geinstalleerd te zijn, bijv. AVG, Avira, Panda of Forticlient). Van deze software zijn gratis versies te downloaden.

Indien de leerling met een andere dan hierboven genoemde laptop of met een tablet komt, kan bepaalde benodigde software mogelijk niet gebruikt worden. 

Office 365 licentie

De leerling krijgt een account in de MSA Office 365-omgeving (MSA staat voor Montessori Scholengemeenschap Amsterdam). Daarmee kunnen zij e-mailen met docenten en medeleerlingen, aantekeningen maken, werkstukken maken en uitleg van opdrachten volgen via instructiefilmpjes. Behalve een mailadres heeft hij/zij dan de beschikking over een OneDrive met een opslagruimte van 1 Terabyte en diverse gratis apps.

Via de Office 365 portal van de MSA kan een leerling tevens 5 keer een gratis installatie van de volledige Microsoft Office suite op eigen apparaten (de laptop bijvoorbeeld) uitvoeren. De licentie blijft geldig zolang de leerling ingeschreven staat op het IVKO of een andere MSA school.

Opgeladen laptop

In de lokalen zijn geen stroomvoorzieningen (meer). Houd u er dus rekening mee dat u een laptop aanschaft waarvan de accu lang genoeg meegaat. Leerlingen hebben zelf ook een verantwoordelijkheid in het verbruik van de accu tijdens de pauzes.

Verzekering

De eigen laptop mag uiteraard mee naar huis. Indien de laptop op school blijft, is deze niet verzekerd.

Welke ondersteuning wordt geboden?

Indien er een hardware storing is lost de leerling of ouder/verzorger deze zelf op of zorgt hij/zij zelf voor een vervangende laptop.

Indien de laptop van de leerling gecrasht is (bv. door teveel onnodige installaties/rommel) draagt de leerling zelf zorg voor een nieuwe installatie van besturingssysteem en benodigde software. Leerlingen die een laptop huren van The Rent Compagny worden wel geholpen bij terugzetten van een werkende installatie.

Systeembeheer biedt leerlingen met een eigen laptop ondersteuning op de volgende gebieden:

- wachtwoordbeheer

- problemen met de wifiverbinding

Leerlingen kunnen dagelijks tijdens de pauzes bij systeembeheer terecht met vragen en voor advies.

Het ICT protocol

Om ervoor te zorgen dat iedereen goed gebruik kan maken van ons WiFi-netwerk, houden we ons aan bepaalde afspraken. Deze afspraken staan in het MSA-ICT-protocol. Voordat uw kind gebruik kan maken van het wifi netwerk, dient dit protocol door u en uw kind ondertekend te worden. U krijgt dit protocol bij inschrijving, maar het is ook hier te vinden.

Financiële ondersteuning

Ouder(s)/verzorger(s) met een laag inkomen kunnen via de gemeente Amsterdam een laptop aanschaffen. Informatie hierover is te vinden op de speciale website.