Organisatie & wie doet wat?

MSA

Het IVKO is onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).
Andere scholen onder dit samenwerkingsverband zijn 

 • Metis Montessori Lyceum (MML)
 • Montessori College Oost (MCO)
 • Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

De centrale directie van het MSA is eindverantwoordelijk voor het beleid van de scholengemeenschap als geheel.  De directie staat onder leiding van de bestuurder, dhr. Alle van Steenis.

IVKO

Het IVKO heeft een tweehoofdige schoolleiding:
Mevr. Kim Wannet (directeur)
Mevr. Roos Hibma (adjunct-directeur/teamleider)

Schoolleiding

De directeur, Kim Wannet is eindverantwoordelijk voor alle portefeuilles en is verantwoordelijk voor de (strategische) externe contacten. Haar belangrijkste taken liggen op het terrein van de onderwijskwaliteit, de financiën en het personeelsbeleid. Naast haar staat een teamleider, Roos Hibma. Zij draagt zorg voor de uitvoering van het schoolbeleid; is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid (de resultaten van het onderwijs), en de dagelijks gang van zaken in de school; ook is zij, samen met de directeur, verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid.

 

Kernteams

Het IVKO heeft ervoor gekozen om docenten zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen onderwijs. Het IVKO kent vier kernteams plus een kunstcoördinatieteam. Het IVKO kent een team voor de A-klassen; een voor de B-klassen; een voor mavo derde en vierde jaar en een voor havo drie, vier en vijf. Een team bestaat uit de mentoren van de betreffende groepen, aangevuld met docenten die veel lesgeven aan die groepen. Het kernteam bestaat uit drie of vier docenten die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen binnen hun team.

 

Mentoren

Elke klas heeft in principe twee mentoren, waarvan één groepsmentor is. Beiden zijn individueel mentor. In enkele gevallen wordt een klas begeleid door één mentor.

 

Decanen

Er zijn twee decanen, Olaf Heinicke en Neline Kuipers. Zij spelen een belangrijke rol bij de loopbaanoriëntatie en de schoolwisseling van onze leerlingen. Ze ondersteunen, samen met de mentoren, de leerlingen in verschillende keuzeprocessen die zij tijdens hun schoolloopbaan tegenkomen. Olaf is decaan van de mavo (vmbo-t), Neline van de havo.

 

Coördinatoren

Het IVKO heeft voor enkele specifieke taken coördinatoren:

 • Cultuurcoördinator: Geert van den Berg, kunst- en cultuurbeleid

 • Taalcoördinator: Margret de Groot, taal- en dyslexiebeleid

 • Rekencoördinator: Gerde Spierings, rekenbeleid

 • Zorgcoördinator: Wendy Krol, zorgbeleid en advies onderwijsteams

 • Anti-pestcoördinator: Margret de Groot

 • Vertrouwenspersoon: Milton Rudge (en Francis Meijer: in opleiding)

 • Veiligheidscoördinator: Olga Abell

 • Examencoördinator: Koen Schaap

 • ICT-innovator: Kees Lazonder

 • Schoolopleider (NOA): Linda Kok

 • IVKO-week coördinator: Dani Cuypers en Marleen ter Wolde

 

Onderwijsondersteunend personeel

 • Conciërges: Frans Oudshoorn (tevens hoofdconciërge en pedagogisch conciërge), Jos Spieker

 • Receptie: Janneke Kuik, Brigitte Kok, Linda Hartman en Rene

 • Verzuimadministratie: Hajar Yousif

 • Leerlingadministratie: Hajar Yousif en Petra Seijn

 • Managementassistent en directie-ondersteuning: Kim Wesselman

 • Systeembeheerder: Sven Jansen

 • Webmaster: Kim Wesselman

 

 

CMR

Voor meer informatie over de Centrale Medezeggenschapsraad, zie www.msa.nl

ORG (Ouder Response Groep)

De ORG van de IVKO bestaat uit een groep betrokken en enthousiaste ouders die mee wil denken over de school van hun kinderen. Het is een constructieve denktank/klankbordgroep die op verzoek van de directie meedenkt.

Wat bespreekt de ORG zoal?

Onderwerpen die ter tafel zijn gekomen de afgelopen jaren waren o.a.: de kwaliteit van het onderwijs, communicatie met de ouders, leerlingen en docenten, resultaten van de leerlingen, werken in domeinen, leerlingvolgsysteem, (betaalwijze)ouderbijdrage en het bevorderen van expertise inzet door ouders t.b.v. de school. Deelnemers aan de ORG kunnen zelf ook onderwerpen aandragen.

Voor wie is de ORG?

Iedere enthousiaste ouder kan de vergaderingen bijwonen. We streven naar minimaal één ouder per klas maar meer is zeker welkom.

Zou jij het leuk vinden deel te nemen aan de ouder responsgroep? Stuur dan een mailtje naar ivko@msa.nl.

De notulen van de ORG zijn te vinden op de beveiligde pagina. Klik op onderstaande link om vervolgens in te loggen met je magister inloggegevens:

OuderResponsGroep (ORG)