Organisatie & wie doet wat?

MSA

Het IVKO is onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).
Andere scholen onder dit samenwerkingsverband zijn 

 • Metis Montessori Lyceum (MML)
 • Montessori Lyceum Oostpoort
 • Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

De centrale directie van het MSA is eindverantwoordelijk voor het beleid van de scholengemeenschap als geheel.  De directie staat onder leiding van de bestuurder, dhr. Alle van Steenis.

IVKO

Het IVKO heeft een drieledige schoolleiding:
Kim Wannet (directeur)
Marleen van der Wolde (afdelingsleider onderbouw)
Kees Lazonder (afdelingsleider bovenbouw)

Schoolleiding

De directeur, Kim Wannet is eindverantwoordelijk voor alle portefeuilles en is verantwoordelijk voor de (strategische) externe contacten. Haar belangrijkste taken liggen op het terrein van de schoolontwikkeling, de financien en het personeelsbeleid. Naast haar staan Marleen van der Wolde (afdelingsleider onderbouw) en Kees Lazonder (afdelingsleider bovenbouw). Zij dragen zorg voor de uitvoering van het schoolbeleid; zijn verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid (de resultaten van het onderwijs), en de dagelijks gang van zaken in de school; ook zijn zij, samen met de directeur, verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid. De schoolleiding wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker, Roos Hibma.

Mentorenteams

Het IVKO heeft ervoor gekozen om docenten zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen onderwijs. Het IVKO kent vier mentorenteams plus een kunst-coördinatieteam. Het IVKO kent een team voor de A-klassen; een voor de B-klassen en C-havo; een voor het derde en vierde jaar van de mavo en een voor vier en vijf havo. Een team bestaat uit de hoofdmentoren van de betreffende groepen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen binnen hun team.

 • Teamcoördinator A-klassen: Jolle Mijs Vegter
 • Teamcoördinator B-klassen en C-havo: Esther den Hollander
 • Teamcoördinatormavo: Frank 't Hart
 • Teamcoördinatorhavo: Dani Cuypers
 • Kunstsectie voorzitter: Maureen Gefken

Mentoren

Elke klas heeft een of twee mentoren, waarvan één groepsmentor is. Beiden zijn individueel mentor.

Decanen

Er zijn twee decanen, |Maureen Gefken en Camilla Heath. Zij spelen een belangrijke rol bij de loopbaanoriëntatie en de schoolwisseling van onze leerlingen. Ze ondersteunen, samen met de mentoren, de leerlingen in verschillende keuzeprocessen die zij tijdens hun schoolloopbaan tegenkomen. Maureen is decaan van de mavo (vmbo-t), Camilla van de havo.

Coördinatoren

Het IVKO heeft voor enkele specifieke taken coördinatoren:

 •Cultuurcoördinator: Geert van den Berg, kunst- en cultuurbeleid      

•Taalbeleid en dyslexie: Barbara Wolff 

•Rekencoördinator: Nathalie Audureau

•Ondersteuningscoördinator: June van Thiel, zorgbeleid en advies onderwijsteams

•Anti-pestcoördinator: Esther den Hollander 

•Vertrouwenspersoon: Milton Rudge en Nathalie Audureau

•Veiligheidscoördinator: Lindsay Adams

•Examencoördinator: Jasper de Graaf 

•ICT-innovator: Anneke Willemsen

•Schoolopleider (NOA): Linda Kok 

•IVKO-week coördinator: Jacqueline Liesdek, Celestine Lederer en Guus Burger

 •Toetsbeleid: Milton Rudge

 •Leerlingbegeleider: Charissa Soleman

 •NPO-coördinatie en IVKO-uren: Josée Aarts

Medezeggenschapsraad

•  Saffron den Enting (vz), Dani Cuypers (secr), Mandy Bultink (OP), Francis Meijer (OP), Petra Seijn (OOP), Viora Eljon (ouder), Benne van Tilburg (ouder), Eva Koene (leerling), Ruby Lonnee (leerling), Linde van Stralen (leerling).

Onderwijsondersteunend personeel

 • Conciërges: Lindsay Adams, Jos Spieker, Johan Kraaikamp

 • Receptie: Brigitte Kok, Petra Seijn

 • Verzuimadministratie: Shary Malik

 • Leerlingadministratie: Shary Malik en Hanane El Bahlaoui

 • Roostermaker: Evelien van den Ochtend

 • Orthopedagoog: Yamina Rahou

 • Managementassistent en directie-ondersteuning: Kim Wesselman

 • Beleidsmedewerker: Roos Hibma

 • Systeembeheerder: Sven Jansen

 • Webmaster: Kim Wesselman

CMR

Voor meer informatie over de Centrale Medezeggenschapsraad, zie www.msa.nl

ORG (Ouder Response Groep)

De ORG van de IVKO bestaat uit een groep betrokken en enthousiaste ouders die mee wil denken over de school van hun kinderen. Het is een constructieve denktank/klankbordgroep die op verzoek van de directie meedenkt.

Wat bespreekt de ORG zoal?

Onderwerpen die ter tafel zijn gekomen de afgelopen jaren waren o.a.: de kwaliteit van het onderwijs, communicatie met de ouders, leerlingen en docenten, resultaten van de leerlingen, werken in domeinen, leerlingvolgsysteem, (betaalwijze)ouderbijdrage en het bevorderen van expertise inzet door ouders t.b.v. de school. Deelnemers aan de ORG kunnen zelf ook onderwerpen aandragen.

Voor wie is de ORG?

Iedere enthousiaste ouder kan de vergaderingen bijwonen. We streven naar minimaal één ouder per klas maar meer is zeker welkom.

Zou jij het leuk vinden deel te nemen aan de ouder responsgroep? Stuur dan een mailtje naar ivko@msa.nl.