Helpende handen »

Het IVKO is een school waar veel activiteiten plaatsvinden. Bij veel van die activiteiten kunnen we best een helpende hand gebruiken. Heeft u zin en tijd om (structureel of incidenteel) eens bij te springen, meldt u zich dan aan!