Ik heb iemand ontmoet
Onder een boom in de wildernis
Hij stond daar 
Kijkend in mijn ogen
Ik verdronk er in
Zijn lach zo mooi
Ik was heel gelukkig
Totdat hij mij verliet
Ik stond daar onder een zwarte wolk


Niets lukte mij meer
Ik had veel verdriet
Ging terug naar de boom
Om herinneringen op te halen
Ik moest huilen
maar liet het gaan
want iedereen heeft gevoelens, toch?

Floor Groen, B4

 

Helpende handen »

Het IVKO is een school waar veel activiteiten plaatsvinden. Bij veel van die activiteiten kunnen we best een helpende hand gebruiken. Heeft u zin en tijd om (structureel of incidenteel) eens bij te springen, meldt u zich dan aan!