Statuten & reglementen

De volgende statuten en reglementen zijn te vinden op de website van de MSA:

  • Statuten van Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
  • Het bestuursreglement
  • Reglement Raad van Toezicht
  • Omgangs- en integriteitscode
  • Klachtenregeling
  • Klokkenluidersregeling
  • Leerlingenstatuut
  • Examenreglement MSA

Link:

MSA statuten en reglementen