Regels

Schoolregels

Respecteer elkaar
Respecteer je omgeving
Respecteer de werksfeer
Algemeen
 • Als je een tussenuur hebt ga je ergens rustig aan het werk. Besluit je, na overleg met de betrokken docent, in een domein te blijven, dan ben je stil aan het werk.
 • Indien je uit de les wordt gestuurd krijg je een geel ‘er-uit-stuurbriefje’. Op dit briefje staat wat je moet doen. Aan het eind van het lesuur bespreek je het incident met je docent.
 • Indien je ziek wordt tijdens schooltijd meld je je bij de receptie. Zij nemen contact op met je ouders zodat zij toestemming kunnen verlenen. Als je ouders onbereikbaar zijn dan blijf je op school.
 • Zorg dat de nooduitgangen ten alle tijden vrij blijven

Domeinen/lokalen

 • Je komt op tijd in de les. Bij te laat komen haal je direct een briefje bij de administratie.
 • Je hebt voor alle lessen de benodigde boeken en spullen bij je  zodat je goed aan het werk kunt
 • Vraag toestemming aan de docent om tijdens de les het domein of lokaal te verlaten
 • Praten doe je op zachte toon met elkaar
 • Eten, drinken en snoepen in het domein is niet toegestaan
 • Jassen hang je op het hangertje aan het kledingrek
 • Tassen staan op de grond
 • Ga netjes met alle spullen in de domeinen en lokalen om. Als je iets beschadigt ben jij aansprakelijk en vergoed je de schade.
 • Zorg ervoor dat het domein netjes blijft. Ruim je eigen rommel op en help elkaar met opruimen. Aan het eind van de dag zet je je stoel op tafel.

Afspraken

ICT

 • Wij verwachten dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van de apparatuur en het netwerk.
 • Leerlingen en ouders verklaren zich bij inschrijving akkoord met het ICT-protocol waarin afspraken over het gebruik staan beschreven.

Klik hier voor het ICT-protocol

Van de computers op school willen we allemaal plezier hebben, dus...

 • eten en drinken we ook niet achter een computer.
 • gebruiken we de computers niet om anderen te pesten of te discrimineren.
 • gebruiken we de computer, het internet en e-mail op school alleen voor zaken die met school te maken hebben.
 • verspreiden we geen persoonlijke informatie (zoals wachtwoorden en adresgegevens) van onszelf via internet.
 • sluiten we de computer af na gebruik.

Wij vinden het belangrijk dat jij, als leerling van een onderwijsinstelling toegang hebt tot goede, legale en betaalbare software en apparatuur. Dit kan met Slim.nl! Klik hier voor meer informatie en handleiding

Pesten

 • Een geval van pesten dient gesignaleerd te worden aan de mentor en/of de pestcoördinator.

Zie hieronder het pestprocotol van het IVKO:

Pestprotocol

Daarnaast heef Stichting 113 heeft het artikel 'pesten op school' geschreven. Hierin staan tips, hulpnummers en onderzoekscijfers op school. 

Roken

Scholen zijn bij wet verplicht vanaf augustus 2020 een rookvrij terrein. Dit betekent dat er niet in of rond de school gerookt mag worden, niet door leerlingen, personeel, ouders en bezoekers.

Blowen

 • Blowen is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Schorsing van een dag volgt. Ouders worden gebeld. De mogelijkheid bestaat om leerlingen mee te laten doen aan een wietwijstraining.

Alcohol en energiedrankjes

 • Het is voor leerlingen niet toegestaan om tijdens schooltijden alcohol en energiedrankjes (onderbouw) te gebruiken.
 • Tijdens schoolfeesten wordt geen alcohol geschonken.

Telefoons

Het gebruik van mobieltjes in de klas is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de docent of op verzoek van de docent.

 • Tijdens de les is de smartphone opgeborgen in je schooltas of kluis.
 • Het bekijken van roosterwijzigingen moet buiten de lestijd plaatsvinden.
 • Muziek luisteren via de smartphone is alleen toegestaan na nadrukkelijke toestemming van de docent. Tijdens het luisteren naar muziek mogen leerlingen alleen gebruik maken van een playlist die gedownload is. De telefoon moet in de ‘offline’ stand staan en opgeborgen zijn.
 • Bij onrechtmatig gebruik van de smartphone verzoekt de docent de leerling om te telefoon bij in te leveren. Als de leerling de telefoon niet in wil leveren volgt er een lesverwijdering. Je kunt je smartphone om 16:00 weer ophalen bij de receptie.

Het filmen van medeleerlingen en docenten zonder hun toestemming is verboden. Op het overtreden van deze regel volgt een sanctie. 

Overige informatie: