Regels

Afspraken over schoolregels

Respecteer elkaar
Respecteer je omgeving
Respecteer de werksfeer

Algemeen

 • Als je een tussenuur hebt ga je ergens rustig aan het werk. Besluit je, na overleg met de betrokken docent, in een domein te blijven, dan ben je stil aan het werk.
 • Indien je uit de les wordt gestuurd krijg je een rood ‘er-uit-stuurbriefje’. Op dit briefje staat wat je moet doen. Aan het eind van het lesuur bespreek je het incident met je docent.
 • Indien je ziek wordt tijdens schooltijd meld je je bij de receptie. Zij nemen contact op met je ouders zodat zij toestemming kunnen verlenen. Als je ouders onbereikbaar zijn dan blijf je op school.
 • Zorg dat de nooduitgangen ten alle tijden vrij blijven
 • Het is verplicht om je fiets in de fietsenrekken in de kelder te zetten

Domeinen/lokalen

 • Je komt op tijd in de les. Bij te laat komen haal je direct een briefje bij de administratie.
 • Je hebt voor alle lessen de benodigde boeken en spullen bij je  zodat je goed aan het werk kunt
 • Vraag toestemming aan de docent om tijdens de les het domein of lokaal te verlaten
 • Tijdens KWT ben je het hele uur in de les waar je staat ingeschreven. Je gaat niet aan de wandel.
 • Praten doe je op zachte toon met elkaar
 • Eten, drinken en snoepen in het domein is niet toegestaan
 • Jassen hang je op het hangertje aan het kledingrek
 • Tassen staan op de grond
 • Ga netjes met alle spullen in de domeinen en lokalen om. Als je iets beschadigt ben jij aansprakelijk en vergoed je de schade.
 • Zorg ervoor dat het domein netjes blijft. Ruim je eigen rommel op en help elkaar met opruimen. Aan het eind van de dag zet je je stoel op tafel.

ICT-regels

Wij verwachten dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van de apparatuur en het netwerk.

Leerlingen en ouders verklaren zich bij inschrijving akkoord met het ICT-protocol waarin afspraken over het gebruik staan beschreven.

Klik hier voor het ICT-protocol

Van de computers op school willen we allemaal plezier hebben, dus…..

 • eten en drinken we ook niet achter een computer.
 • gebruiken we de computers niet om anderen te pesten of te discrimineren.
 • gebruiken we de computer, het internet en e-mail op school alleen voor zaken die met school te maken hebben.
 • verspreiden we geen persoonlijke informatie (zoals wachtwoorden en adresgegevens) van onszelf via internet.
 • sluiten we de computer af na gebruik.

Wij vinden het belangrijk dat jij, als leerling van een onderwijsinstelling toegang hebt tot goede, legale en betaalbare software en apparatuur. Dit kan met Slim.nl! Klik hier voor meer informatie en handleiding

Pesten

Een geval van pesten dient gesignaleerd te worden aan de mentor en/of de pestcoördinator.

Pestprotocol

 

Roken

We zijn van mening dat leerlingen niet moeten roken. Het is niet gezond en je komt er, als je er eenmaal aan begint, moeilijk weer van af. We proberen het roken op school daarom actief tegen te gaan. 

In school, voor de school en in de omgeving van school mag niet worden gerookt. Voor leerlingen in de vierde en vijfde klassen geldt dat zij uitsluitend bij het rookrooster (ingang fietsenkelder) mogen roken. Zij zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van deze rookplek. Ook schoolfeesten zijn rookvrij.

Als een leerling (t/m de derde klas) wordt gezien met een sigaret zullen ouders worden geïnformeerd. Bij herhaling worden sancties opgelegd. 

Blowen

Blowen is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Schorsing van een dag volgt. Ouders worden gebeld. Leerling wordt eventueel opgehaald door ouders. De mogelijkheid bestaat om leerlingen mee te laten doen aan een wietwijstraining.

In de brugklas doen de leerlingen mee aan actie Tegengif van de Jellinek en de GGD van Amsterdam. Tevens doen de leerlingen mee aan het digitale project over roken. In de tweede klas doen de leerlingen mee aan de e-module ‘genotmiddelen’ van het Trimbosinstituut.

Alcohol en energiedrankjes

Het is voor leerlingen niet toegestaan om tijdens schooltijden alcohol en energiedrankjes (onderbouw) te gebruiken.

Indien dit toch gebeurt dan wordt dit gemeld bij de teamleider. Teamleider onderneemt actie. Ouders worden gebeld. Leerling wordt eventueel opgehaald door ouders.
Tijdens schoolfeesten wordt geen alcohol geschonken.

Gebruik mobieltjes in de les

Het gebruik van mobieltjes en geluidsdragers is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent.

 • Bij gebruik van een mobiele telefoon zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent kan inname van de telefoon vollgen
 • Mobieltje wordt door docent afgegeven bij de receptie 
 • Inname mobiel = retour einde van de dag (16.30 uur)
 • Bij herhaling zal in overleg met de mentor en ouders naar een passende oplossing worden gezocht

Het filmen van medeleerlingen en docenten zonder hun toestemming is verboden. Op het overtreden van deze regel volgt een sanctie. 

Overige informatie: